• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.
Konkurs intern për personel akademik të angazhuar

Në përputhje me dispozitat e Statutit të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, Fakulteti Ekonomik shpall konkurs intern për personel akademik t...

Më shumë

Konkurs plotësues për pranimin e studentëve në afatin e dytë për studimet themelore- bachelor në vitin akademik 2014/2015

Senati i Universitetit të Prishtinës ”Hasan Prishtina” në mbledhjen e mbajtur më 26.9.2014, mori vendim që të shpall konkurs plotësues për pranimin e studentëve në afatin e dytë për stu...

Më shumë

Vizita Studimore nga stafi I Fakultetit Ekonomik ne Universitetin “Sophia Antipolis” ne France

Delegacioni nga Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” i kryesuar nga Dekanii Fakultetit Ekonomik, Prof. Asoc. Dr. Skender Ahmeti dhe profesorët nga Fakultet...

Më shumë

Njoftim

Njoftohen studentët e Fakultetit Ekonomik, se afati i dorëzimit të kërkesave përvazhdim të studimeve, ndërrim të programit të studimeve dhe transfer nga universitetet - fakultetet tjera është prej ...

Më shumë

Orari I provimeve PHD semestri I parë (gjenerata 2013/14)

Orari I provimeve PHD semestri I parë (gjenerata 2013/14) nga data 15.09.2014.
Më shumë