• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.
Njoftim për semestër

Njoftohen studentët e Fakultetit Ekonokmik , se pagesa e semestrit mund të bëhet deri me datë: 03.03.2015 ora 16:00.

Më shumë

Njoftim

Lutem studentët të cilët  kanë ndërruar  statusin nga student me korrespodencë  në student të rregullt në bazë të vendimit nr. 2/984 të dt. 30.12.2014,  të sjellin sa më parë kë...

Më shumë

Kalimi i studentëve me Indeks në ID Kartelë (SEMS)

Të gjithë studentët që janë me Indeks, duhet të kalojnë me ID kartelë duke u regjistruar paraprakisht në SEMS.

* Aplikimi fillon nga data 20.02.2015 deri me datë 15.03.2015: Më shumë

Orari i ligjëratave semestri veror -Bachelor (Me ndryshime)

Të nderuar studentë të bashkangjitur e keni orarin e ligjëratave për vitin akademik 2014/2015.


Më shumë

VIDEO SESIONET -Qendra për Zhvillim të Karrierës

Të nderuar studentë, ftoheni të merrni pjesë në VIDEO SESIONET, Your job’s on-line, The Assessment Centre, Why ask me that ? , prodhim i AgCAS / Association of Graduate Careers Advisory Ser...

Më shumë