• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.
Forumi Ekonomik Studentor në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës

Më datë 20.04.2015 në Fakultetin Ekonomik te UP është mbajtur Forumi Ekonomik Studentor (FER) . Takimi i sivjetmë i FER-së që mëton të jetë një organizim tradicional, ka bashkuar studentë të Fakult...

Më shumë

Prezantimi dhe pjesëmarrja e studentëve të Fakultetit Ekonomik të UP-së në Forumin ekonomik të studentëve të AUK-ut

Me dt. 16.04.2015,  Klubi i Ekonomistëve në Universitetin Amerikan Të Kosovës (AUK)  ka organizuar Forumin ekonomik të studentëve,  ku janë prezantuar dhe diskutuar tema lidhur me çë...

Më shumë

Njoftim për regjistim të semestrit

Lajmërohen studentët e Fakultetit Ekonomik të regjistruar për herë të parë në vitin akademik 2014/2015 se Regjistrimi i semestrit veror i
vitit akademik 2014/2015 do bëhet me datë 27.28 dhe...

Më shumë

Vendimi për ndarjen e bursave me ankesë

Komisioni për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2014-2015 për studentët e Fakultetit Ekonomik pas shqyrtimit të ankesave të studentëve mori këtë vendim:

Më shumë

Njoftim për afatin e Majit 2015 -Apsolventët me indeks

 Lajmërohen studentët e Fakulteti Ekonomik me indeks-apsolventët, se paraqitja e provimeve për afatin e Majit do të bëhet me datën 21 dhe 22 Prill 2015, prej orës 10:00.

Më shumë