• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.
Lista e studentëve me Ankesa

Në bazë të konkursit të shpallur të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” për afatin e parë të studimeve bachellor, për regjistrimin e studentë...

Më shumë

Njoftim për paraqitjen e Provimeve Shtator 2015 (Bachelor)

Njoftohen studentët se paraqitja  e provimeve  për studentët me ID - kartel (Bachelor ) do të vazhdojë prej datës 03.08.2015 deri me 25.08.2015.

 

Më shumë

Njoftim për paraqitjen e Provimit-Punim Diplome për afatin e Qershorit 2015 për studentët me ID

Njoftohen studentët me ID-kartele të cilëve shërbimi i studentëve ju ka dhënë pëlqimin për paraqitjen e  Provimin- Punim Diplome përmese SEMS-it,  paraqi...

Më shumë

Rezultatet e provimit pranues për vitin Akademik 2015/2016 - Fakulteti Ekonomik

Bashkëngjitur keni rezultatet nga provimi pranues të afatit të parë në Fakultetin Ekonomik.
Kandidatët të cilët nuk janë pranuar mund t’i paraqesin ankesë më së largu 48 orë pas ...

Më shumë

Listat e kandidatëve të cilët do t’i nënshtrohen testimit për pranim në Fakultetin Ekonomik më 21.07.2015

Listat e kandidatëve të cilët do t’i nënshtrohen testimit për pranim në studimet bachelor në Fakultetin Ekonomik me 21.07.2015

Më shumë