• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.
Njoftim mbi konkursin e shpallur për angazhim

Në bazë të konkursit të shpallur nga UP me datë 09.06.2015 për angazhim të personelit mësimor me honorar për vitin akademik 2015/2016, publikojmë listën e kandidatëve të propozuar nga Komisionet re...

Më shumë

Njoftim për studentët e liruar nga semestrit me ankesë

Studentet të cilet janë liruar nga semestri në bazë të ankesave duhet të i dorzojn dokumentacionin në zyren e Financave nga data 16.dhe 17. 06. 2015, nga ora 10.00 deri 14.00.

Më shumë

Vendimi i Senatit për shpalljen e zgjedhjeve për zgjedhjen e pesë (5) anëtarëve të Këshillit Drejtues të UP-së nga radhët e personelit akademik të UP-së

Senati i Universitetit të Prishtinës,në mbledhjen e datës 1.6.2015, bazuar në nenin 19 pika 1 të statuti dhe të nenit 17-24 të Rregullores së punes së Senatit nr. 1/131 të datës 1.6.2015 merr vendi...

Më shumë

Shtyhet afati për aplikimi për kthim të mjeteve të semestrit

Pranimi i dokumenteve bëhet në Zyrën e shërbimit tëFinancave nga data 08.06.2015 – 12.06.2015, ora 10 deri  në 14:00.

Më shumë

Njoftim për studentët që janë liruar nga pagesa e semestrit 2014/2015

Njoftohen studentët të cilët janë të liruar nga semestri për vitin akademik 2014/15, se për kthimin e mjeteve duhet ti dorëzojnë në shërbimin e financave këto dokumente:

Më shumë