• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.
Njoftim

Njoftohen studentët e Fakultetit Ekonomik, se afati i dorëzimit të kërkesave përvazhdim të studimeve, ndërrim të programit të studimeve dhe transfer nga universitetet - fakultetet tjera është prej ...

Më shumë

Orari I provimeve PHD semestri I parë (gjenerata 2013/14)

Orari I provimeve PHD semestri I parë (gjenerata 2013/14) nga data 15.09.2014.
Më shumë

Njoftim për paraqitjen e provimeve për afatin e Shtatorit 2014 (Bachelor)

Njoftohen studentët e Fakulteti Ekonomik , te cilët kan pasur probleme me paraqitjen e provimeve, data e fundit për rregullimin e tyre është deri me 03.09.2014 në ora 15:00.


Më shumë

Lista e studentëve të pranuar me Ankesë

Bashkëngjitur janë vendimet e "Komisionit për shqyrtimin e ankesave" të kandidatëve që janë ankuar pranë Fakultetit Ekonomik, bazuar në konkursin për pranim të studentëve për vitin akadem...

Më shumë

Rezultatet e provimit pranues për vitin Akademik 2014/2015

Bashkëngjitur keni rezultatet nga provimi pranues të afatit të parë në Fakultetin Ekonomik. Afati i parashtrimit të ankesave eventuale është më datë 25.07.2014 dhe 26.07.2014 duke filluar nga ora 1...

Më shumë