• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


Njoftim për zgjedhjen e lëndëve

Më shumë

Njoftim për ndërrim statusi (kalim nga studimet me korrespodencë në studime të rregullta).

Njoftohen  studentët e Fakultetit Ekonomik të studimeve bachelor se aplikimi për ndërrim statusi të studentit (nga studimet me korrespodencë ne studime të rregullta) do të bëhet me datë 26.10....

Më shumë

Njoftim për shtyrje të afatit për regjistrim të semestrit për studentët e vitit të I-rë në Baçelor dhe Master

Ju njoftojmë se Senati i UP-së në mbledhjen e mbajtur me 14.10.2016 ka vendosur që  për studentë e vitit të parë I-rë në nivelin BA dhe MA të cilët nuk e kanë regjistruar semestrin deri më 10....

Më shumë

Njoftim për studentët e regjistruar për here të pare në Fakultetin Ekonomik në vitin akademik 2016/2017

Njoftohen  studentet që janë pranuar për here të pare në Fakultetin Ekonomik në vitin akademik 2016/2017, te cilet kanë bërë regjistrimin ne Administarten Qendrore  - Bibloteka Universita...

Më shumë

Regjistrimi i studentëve të rinjë të studimeve Master 2016/2017

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do ta bëhet në Administraten Qendrore të Universitetit (ndertesa  e Bibliotekës   Universitare), nga data 13.10.2015 prej orës 9:00 - 15:00 .

Më shumë