• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


Mundësi aplikimi për: Olga Radzyner Award

Banka Qendrore Austriake e ka hap konkursin për „Olga Radzyner Award“. Siç edhe mund ta shifni në file-in e bashkangjitur, edhe studimet e bëra nga shtetas të Kosov...

Më shumë

Informatë

Informohen tё gjithё studentёt, profesorёt dhe akterёt tjerё relevant se shpallja e konkursit pёr studime tё doktoraturёs nё kuadёr tё programit TEMPUS, do tё bёhet me datё 7 Korrik, 2016.Pёr shkak...

Më shumë

Menaxhmenti i Fakultetit Ekonomik u prit sot nga Dekani i Fakultetit Ekonomik tё Univesitetit tё Tiranёs

Menaxhmenti i Fakultetit Ekonomik tё Universitetit tё Prishtinёs “Hasan Prishtina” i pёrfaqesuar nga: Dekani Prof. Ass. Dr. But Dedaj; Pro-dekani pёr çёshtje mёsimore Prof. Ass. Dr. Dri...

Më shumë

Shtyhet afati i paraqitjes së provimeve afati i Qershorit 2016 ( Bachelor)

Lajmërohen studentët e studimeve bachelor të Fakulteti Ekonomik, se vazhdohet afati i paraqitjes se provimeve prej datës 15.06.2016 deri 17.06.201 në ora 14.

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen të gjithë studentët e studimeve Bachelor të Fakultetit Ekonomik me index,se edhe nje herë të bëjnë kontrollin e transferit të lëndëve, notave dhe kredive në SEMS. Studentët duhet të tran...

Më shumë