• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.
Shtyhet afati i paraqitjes së provimeve për afatin e Janarit 2014 (Bachelor)

Njoftohen  studentët  e studimeve bachelor me ID –kartel  të regjistruar për herë të parë në vitin akademik 2014/2015 se paraqitja e provimeve për afatin e janarit 2015 shtyhet...

Më shumë

Orari i provimeve për afatin e Janarit 2015 për studimet Bachelor (Me ndryshime)

Orari i provimeve për afatin e Janarit 2015 për studimet Bachelo.Për të shikuar orarin sipas departamenteve  klikoni në linqet mëposhtme :
 

Më shumë

Njoftim për regjistrimin e semestrit

Njoftohen  sudentët se SEMS është i hapur nga data 09.01.2015  deri më 25.02.2015 do të mbetet i hapur për regjistrim të Semestrit Dimëror dhe Veror për vitin akademik 2014/15.Gjatë kësaj...

Më shumë

Shpërndarja e ID kartelave të gjitha departamentet (Bachelor)

Njoftohen studentët e të gjitha departamenteve  që nuk i kanë tërhek ID kartelat   deri sot  ,munden  ti terheqin me daten 09.01.2015
nga ora  13:00 deri 15:0 ...

Më shumë

Njoftim për kalim nga studimet me korrespodence në studime të rregullta

Njoftohen  studentët  e Fakultetit Ekonomik të cilët plotësojnë kriteret  sipas vendimit  të Senatit të Universitetit  të  Prishtinës numër 2/284 të datës 30.12.2014 p...

Më shumë