• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


Njoftim për aplikantet për tu regjistruar në studime të PhD.

Provimi pranues përbehet prej dy pjesëve: provimi me shkrim dhe provimi me gojë.  Pyetjet do te jenë nga materiali që është publikuar ne ueb-faqe te Fakultetit.

Më shumë

Shtyhet afati për për paraqitjen e provimeve për afatin e Shtatorit 2016

Njoftohen të gjithë studentët e nivelit të studimeve bachelor dhe master, se  SEMS-si për paraqitjen e provimeve për afatin e shtatorit  2016 do të jetë ...

Më shumë

Njoftim

 Njoftohen studentët e përzgjedhur  për  punë praktike në Ministrinë e Financave, gjegjësisht studentët e përzgjedhur në grupit të dytë , për të cil...

Më shumë

Lajmërim

Lajmërohen studentët të cilët kanë bërë mbrojtjen e temës së diplomës bachelor dhe nuk e kanë marrë certifikatën e diplomës ende,mundë ta bëjnë tërheqjen e saj nga e hëna  1 gusht deri me 05.0...

Më shumë

Njoftim

Njoftohen studentët se praktika e punës për studentët e përzgjedhur , e paraparë të fillojë me 01.08.2016 do të shtyhet për datën 01.09.2016.

Më shumë