• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


Ftesë për ceremoninë e nënshkrimeve të kontratave për angazhimin në punë praktike

Njoftohen studentët e përzgjedhur për punë praktike në Ministrinë e financave (Grupi i parë sipas listës) të Fakultetit Ekonomik, Fakultetit Juridik dhe FSHMN-së, se nënshkrimi...

Më shumë

Listat e kandidatëve të përzgjedhur për punë praktike në Ministrinë e Financave

Listat  e kandidatëve të perzgjedhur për punë praktike në Ministrinë e Financave (shkarko)
Më shumë

Afati për paraqitjen e provimit të diplomës për afatin e prillit 2016 (Bachelor)

Lajmërohen studentët e studimeve Bachelor me ID –kartel, se hapet afati për paraqitjen e punimit të diplomës nga data 27.04.2016 deri
me 06.05.2016 .Studenti duhet patjetër të paraqet ...

Më shumë

Njoftim për kandidatët – të studimeve master që kanë aplikuar për punë praktike në MEF

Njoftohen të gjithë kandidatët – studentët e studimeve master të cilët kanë aplikuar për punë praktike në MEF duhet urgjent me datë  25.04.2016 nga ora  8:oo deri në ora 14:oo ...

Më shumë

Vendimet e komisionit disiplinor

Vendimet e komisionit disiplinor.Për të shikuar vendimet kliko këtu

Më shumë