Prof.Ass.Dr.Adriatik Hoxha

adriatik.hoxha@uni-pr.edu
Profesor asistent
Fakulteti Ekonomik
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 
Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Makroekonomia I
  • Makroekonomi e aplikuar
  • Ekonomia e Kosoves dhe BE.CV-Prof.Ass.Dr.Adriatik Hoxha