Prof.Asoc.Dr.Armand Krasniqi

Profesor i asocuar
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 
Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • E drejta në biznes
  • E drejta biznesore ndërkombëtare.


CV(Shqip)Prof.Asoc.Dr.Armand Krasniqi
CV(English)Prof.Asoc.Dr.Armand Krasniqi