Prof.Asoc.Dr.Armand Krasniqi

armand.krasniqi@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
Fakulteti Ekonomik
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 
Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • E drejta në biznes
  • E drejta biznesore ndërkombëtare.


CV-Prof.Asoc.Dr.Armand Krasniqi