Prof.Asoc.Dr.Florentina Xhelili-Krasniqi

Profesor i asocuar
Fakulteti Ekonomik
florentina.xhelili@uni-pr.du
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966

Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Mikroekonomia I
  • Mikroekonomia II

Ligjëron lëndët në Master:
  • Mikroekonomi e avancuar.

CV-Prof.Asoc.Dr.Florentina Xhelili-Krasniqi