Prof.Ass.Dr.Nexhmie Berisha-Vokshi

nexhmie.berisha@uni-pr.edu
Profesor asistent
Fakulteti Ekonomik
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 
Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Kontabiliteti I
  • Kontabiliteti publik (Dpt. I bankave....)
  • Kontabiliteti publik (Dpt. I kontabilitetit)
Ligjëron lëndët në Master:
  • Kontabiliteti publik II.

CV-Prof.Ass.Dr.Nexhmie Berisha-Vokshi