Prof.Dr.Ramiz Livoreka

ramiz.livoreka@uni-pr.edu
Profesor i rregullt
Fakulteti Ekonomik
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 
Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Mikroekonomia I
  • Kërkime marketingu
Ligjëron lëndët në Master:
  • Menaxhimi i kërkimeve të tregut.

CV-Prof.dr.Ramiz Livoreka