Valbona Zhubi
valbona.zhubi@uni-pr.edu
Sekretare e Fakultetit
Fakulteti Ekonomik
+381(0)38 221 895/ 228 966

Drita Zhushi
drita.zhushi@uni-pr.edu
Zyrtare e lartë për çështje të studentëve Bachelor
Fakulteti Ekonomik
+381(0)38 221 895/ 228 966

Gjylasfije Berisha
gjylasfije.berisha@uni-pr.edu
Zyrtare e lartë për Shërbim master & doktoratë
Fakulteti Ekonomik
+381(0)38 221 895/ 228 966

Kujtim Berisha
kujtim.berisha@uni-pr.edu
Zyrtar i IT-së
Fakulteti Ekonomik
Tel.+381(0)38 221 895/ 228 966

Vlora Lokaj-Gjonbalaj
vlora.lokaj-gjonbalaj@uni-pr.edu
Zyrtare për mësim
Fakulteti Ekonomik
+381(0)38 221 895/ 228 966

Remzi Gashani
remzi.gashani@uni-pr.edu
Zyrtar i shërbimit master dhe doktoratë
Fakulteti Ekonomik
+381(0)38 221 895/ 228 966

Lejla Shala
lejla.shala@uni-pr.edu
Zyrtar në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
+381(0)38 221 895/ 228 966

Nehale Simnica
nehale.simnica@uni-pr.edu
Zyrtare në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
+381(0)38 221 895/ 228 966

Blerim Hasani
blerim.hasani@uni-pr.edu
Zyrtar për asete dhe logjistik
Fakulteti Ekonomik
+381(0)38 221 895/ 228 966

Haxhi Demaj
haxhi.demaj@uni-pr.edu
Bibliotekist
Fakulteti Ekonomik
+381(0)38 221 895/ 228 966

Fatime Ismajli
fatime.ismajli@uni-pr.edu
Arkiviste
Fakulteti Ekonomik
+381(0)38 221 895/ 228 966

Bashkim Salihu
bashkim.salihu@uni-pr.edu
Zyrtar në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
+381(0)38 221 895/ 228 966

Mirlinda Hashani
mirlinda.hashani@uni-pr.edu
Zyrtare në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
+381(0)38 221 895/ 228 966

Ajshe Morina
ajshe.morina@uni-pr.edu
Zyrtare në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
+381(0)38 221 895/ 228 966

Besart Ratkoceri
besart.ratkoceri@uni-pr.edu
Zyrtar në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
+381(0)38 221 895/ 228 966

Ferialle Hoti
ferialle.hoti@uni-pr.edu
Zyrtare në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
+381(0)38 221 895/ 228 966

Mensur Ajeti
mensur.ajeti@uni-pr.edu
Zyrtare në shërbimin e studentëve-Gjilan
Fakulteti Ekonomik
+381(0)38 221 895/ 228 966