• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


Informatë për grupe të ligjëratave dhe ushtrimeve


1. Të hënën do të publikohen listat e ndarjes së studentëve në grupe për ligjërata dhe ushtrime. 2. Nga dita e martë e tutje, duhet që të shkoni në ligjërata dhe ushtrime i sipas ndarjes në grupe...

Më shumë

Orari i përmiresuar i ligjëratave dhe ushtrimeve për Semestrin Veror 2017 ( Bachelor )

Orari i përmiresuar i ligjëratave dhe ushtrimeve për Semestrin Veror 2017.Për të shikuar orarin kliko në linqet e mëposhtme :

Më shumë

Trajnimi për stafin akademik dhe studentët e PhD të Fakultetit Ekonomik - UP u mbajt më 1-3 Shkurt, 2017.

Në Fakultetin Ekonomik kuadër të projektit TEMPUS “Modernizimi i ciklit të tretë në Universitetin e Prishtinës dhe zhvillimi i programit PhD në Fakultetin Ekonomik”, u mbajtë trajnimi i...

Më shumë

Njoftim me rëndësi për studentë

Pas datës 24.2.2017, asnjë studentë nuk do të ketë mundësi t’a regjistrojë vitin akademik 2016/2017, dhe si rrjedhojë nuk do të ketë mundësi të paraqitjes së provimeve gjatë vitit akademik 20...

Më shumë

Shtyhet afati për regjistrim të semestrit dhe lëndëve zgjedhore

Lajmërohen studentët e studimeve Bachelor,Master,Doktoraturë  të Fakultetit Ekonomik, se rihapet SEMS-i për regjistrimin e semestrit Dimëror dhe Veror , gjithashtu edhe regjistrimi i lëndëve z...

Më shumë