• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


Java ndërkombëtare e parasë

BQK-ja gjatë javës 27 mars-2 prill mars 2017, do të shënojë Javën Ndërkombëtare të Parasë, duke organizuar disa aktivitete edukuese nëpër shkolla dhe fakultete të ndryshme në Kosovë.

Më shumë

Ligjerata nga profesorë të huaj në kuadër të programit të doktoratës

Në Fakultetin Ekonomik në kuadër të projektit TEMPUS “Modernizimi i ciklit të tretë në Universitetin e Prishtinës dhe zhvillimi i programit PhD në Fakultetin Ekonomik”, gjatë muajve Jan...

Më shumë

Paraqitja e provimeve për afatin e Prillit 2017

Lajmërohen studentët e studimeve Bachelor dhe Master të Fakulteti Ekonomik, se paraqitja e provimeve për afatin e Prillit
fillon me datën 21.03.2017 deri më datën 31.03.2017. Studentët mund ...

Më shumë

ODA EKONOMIKE E KOSOVËS SHPALLË KONKURS PËR PRAKTIKANTË

Nё bazë të nenit 16 të Ligjit të punës nr. 03/L-212, Oda Ekonomike e Kosovës shpallë konkurs për praktikantë.

Më shumë

Ndarja e grupeve për studentët përsëritës për ligjerata për lëndët obligative për Vitin I , II dhe të III (Bachelor)

Ndarja e grupeve për studentët përsëritës për ligjerata për lëndët obligative për Vitin I , II dhe të III (Bachelor)

Më shumë