• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


Ndarja me grupe për ligjërata për vitin e dytë dhe të tretë (bachelor )

Ndarja me grupe  për ligjërata për vitin e dytë dhe të tretë (bachelor).

Më shumë

Njoftim për studentët Master

Njoftohen studentët e studimeve Master se ligjëratat fillojn nga data&n...

Më shumë

Raportet vlerësuese dhe Vendimi për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjerata dhe ushtrime sipas konkursit të shpallur nga Universiteti i Prishtinës me nr.prot. 2/604 të datës 19.09.2017.

Raportet vlerësuese dhe Vendimi për angazhimin e bashkëpunëtorëve tëjashtëm për ligjerata dhe ushtrime sipas konkursit të shpallur nga Universiteti i Prishtinës me nr.prot. 2/604 të datës 19.09.201...

Më shumë

Njoftim

Njoftohen studentët e fakultetit ekonomik se afati për zgjedhjen e lëndëve zgjedhore në SEMS është  deri me 24.10.2017 .

Më shumë

Raport i komisioneve të ankesave dhe rezultatet përfundimtare për studentët e rinjë të nivelit master viti akademik 2017-2018.

Raport i komisioneve të ankesave dhe rezultatet perfundimtare  për  studentët e rinjë të nivelit master viti akademik   2017-2018.

Më shumë