• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


Paraqitja e provimeve afati i Shtatorit 2020 (Master / Doktoraturë)

Lajmërohen studentët e Fakultetit Ekonomik të studimeve Master Dhe Doktoraturë se paraqitja e provimeve për afatin e Shtatorit, fillon prej 03.08.2020 deri me 13.08.2020.

 

Paraqitja e provimeve afati i Shtatorit 2020 (Bachelor)

Lajmërohen studentët e Fakultetit Ekonomik të studimeve Bachelor,se paraqitja e provimeve për afatin e Shtatorit, fillon prej 03.08.2020 deri me 13.08.2020 .Ju lutemi respektoni afatin e paraqitjes...

Më shumë

Rezulatet e provimit ne lendet diferenciale - Master

 Rezulatet e provimit ne lendet diferenciale - Master 

Më shumë

Njoftim

Lajmërohen Studentët e Fakultetit Ekonomik të studimeve Bachelor, të cilet kanë diplomuar në vitin 2020, se duhet të

lajmrohen në zyren Nr. 7 për tërheqjen e çetifikates së diplomës . Prej or...

Më shumë

MBLEDHJA KONSTITUIVE E KËSHILLI TË FAKULTETI EKONOMIK dhe ZGJEDHJA E DEKANIT

Në bazë të Rregullores  nr. 771 datë 06.03.2020, për rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përgjithshme të personalit akademik dhe jo akademik në nivel të përfaqësimit në  Universiteti...

Më shumë