• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


FTESË: KAFE DHE DISKUTIM ME REKTORIN E UP-SË

Kafenë e parë me studentët, rektori Dema e konsideroi si kafenë më të mirë që ka pirë ndonjëherë. 

Pas takimit të këndshëm që pati me studentët, një muaj më parë, Rektori sërish ju fton ...

Më shumë

Lista e studentëve që kanë aplikuar për Bursë (/2018/19)

 Lista e studentëve që kanë aplikuar për Burs Universitare për Vitin Akademik (2018/19)

Më shumë

FTESË

Në shenjë respekti për veprimtarinë e ish-presidentit Geor...

Më shumë

Studentët e përzgjedhur për të ndjekur kursin e frëngjishtes

Mëposhtë mund të shkarkoni listat e studentëve të përzgjedhur për të ndjekur kursin e frëngjishtës.

 
 
 
 

Më shumë

Prezantim i Kosovo Volunteers Platform / Datë: 4 dhjetor 2018 / Ora: 11:00h - 12:00h

Ftohen studentët dhe të diplomuarit e Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina“ të marrin pjesë në sesionin informues: Vullnetarizmi në Kosovë dhe Programi i Punës Vullnetare nga Ko...

Më shumë