• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


Edicioni i katërt i Konferencës Ndërkombëtare Shkencore

Fakulteti Ekonomik do ta organizojë edicionin e katërt të Konferencës Ndërkombëtare Shkencore.  Konferenca do të mbahet në datat 14-15 Tetor 2021 në premisat e Fakultetit Ekonomik. Konferenca ...

Më shumë

Vendimi i Senatit për aprovimin e listave përfundimtare të kandidatëve për pranim në studime të doktoratës në vitin akademik 2020/21

Vendimi i  Senatit për aprovimin e listave përfundimtare të kandidatëve për pranim në studime të doktoratës në vitin akademik 2020/21

Më shumë

Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus+ në Université Côte d'Azur, Francë

Universiteti i Prishtinës, hap thirrjen për aplikim për studentë për realizim të mobilitetit në semestrin dimëror 2021/2022 në Université Côte d'Azur, Francë, në kuadër të prog...

Më shumë

NJOFTIM

Njoftohen të interesuarit se me datë 07.05. 2021 (e premte) në orën 17.00, në  Sallen e Profesorëve të Fakultetit Ekonomik, të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, kandid...

Më shumë

Njoftim

Njoftohen të gjithë te interesuarit se me datë 07.05.2021, nga ora 12:00, në Fakultetin Ekonomik (Salla e Profesorëve), kandidati MSc. Ahmet (Vehbi) Ismaili i nënshtrohet mbrojtjes publike të Punim...

Më shumë