• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


Shtyhet afati për zgjedhjen e lëndëve Zgjedhore në SEMS

Njoftohen studentët e studimeve Bachelor, dhe Master se shtyhet afati për zgjedhjen e lëndëve zgjedhore deri me datën 28.02.2020.

Më shumë

Përfituesit e Bursës Universitare - Fakulteti Ekonomik

Lista e studentëve të Fakultetit Ekonomik që kanë përfituar bursë Universitare për vitin  akademik 2019/2020.
 

Më shumë

Plotësim i njoftimit : Hapet SEMS për zgjedhjen e lëndëve Zgjedhore

Njoftohen studentët e studimeve Bachelor, dhe Master se për arsye të problemeve me SEMS, koha për zgjedhjen e lëndëve është  rihapur përsëri nga fillimi,  për kunder faktit që tek ju lënd...

Më shumë

Lajmërim

Më shumë

Hapet SEMS për zgjedhjen e lëndëve Zgjedhore

Njoftohen studentët e studimeve Bachelor, dhe Master se sot do të hapet  SEMS për zgjedhjen e lëndëve zgjedhore për semestrin veror , afati për zgjedhjen e lëndëve është nga data 20.02.2020 de...

Më shumë