• VIZIONI

    Përgatitja e burimeve njerëzore për nevojat aktuale të ekonomisë.


Rezultatet dhe raporti i ankesave afati i parë Bachelor 2018/2019

Rezultatet dhe raporti i ankesave afati i parë Bachelor 2018/2019.

Më shumë

Paraqitja e provimeve afati i shtatorit 2018 (Master)

 Njoftohen studentët e masterit se, paraqitja e provimeve do të mund të bëhet nga data 26.07.2018 deri me datë 24.08.2018
Më shumë

Paraqitja e provimeve afati i shtatorit 2018 (Bachelor)

 Lajmërohen studentët e Fakultetit Ekonomik të studimeve Bachelor,se paraqitja e provimeve për afatin e Shtatorit, fillon prej 26.07.2018 deri me 23.08.2018

 

Invitation for participation in the 2nd International Scientific Conference, and publication in a Scientific Journal with ISSN number

Dear Colleagues,
Faculty of Economics of the University of Prishtina “Hasan Prishtina”, organizes the Second International Scientific Conference on “Mi...

Më shumë

Ftesë për pjesëmarrje në Konferencën e dytë Shkencore Ndërkombëtare dhe publikim në Revistë Shkencore me numër ISSN

Të nderuar kolegë,
Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” organizon Konferencën e dytë shkencore m titull: “Migrimi, Diaspora dhe Zhvi...

Më shumë