Prodekan për financa dhe infrastrukturë

Alban-Elshani-(1).JPG


Prof.Ass.Dr. Alban Elshani
Prodekani për financa infrastrukturë
Vice Dean of Finance and Infrastructure

Tel: +381(0)38 221 895/ 228 966
E-mail: [email protected]