Prodekan për financa

Prof.Asoc.Dr. Afërdita Berisha - Shaqiri
Prodekan për financa
 
Tel.+381(0)38 221 895/ 228 966    
Email: [email protected]