u.d.Prodekane për bashkëpunim ndërkombëtar dhe kërkime shkencore

Dr.Sc.Arlinda Dushi
u.d.Prodekane për bashkëpunim ndërkombëtar dhe kërkime shkencore
Vice Dean of International Cooperation and Research


Tel: +381(0)38 221 895/ 228 966
E-mail: [email protected]