Prodekan për shkencë

Prof.Dr.Shpresa Hoxha 
Prodekane për Shkencë
 
Tel.+381(0)38 221 895/ 228 966    
Email: [email protected]