Prodekan për çështje mësimore

 Prof.Ass.Dr.Driton Balaj 
 Prodekan për çështje mësimore
  
  Tel: +381(0)38 221 895/ 228 966
  E-mail: [email protected]