Prodekan për çështje mësimore

 Foto-.PNG

Prof.Dr.Skender Ahmeti

 Prodekan për çështje mësimore
  
Tel: +381(0)38 221 895/ 228 966
E-mail: [email protected]