Sekretare e Fakultetit

Valbona Zhubi, juriste e diplomuar.
  Sekretare e Fakultetit
 
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966                          

Email: [email protected]