Kliko në linqet e mëposhtme për të parë syllabuset për secilin program studimi.

  1. Banka, financa dhe kontabilitet
  2. Menaxhment dhe informatikë
  3. Marketing
  4. Ekonomiks
  5. Kontabilitet
  6. Ekonomi e aplikuar dhe menaxhment