Kliko në linqet e mëposhtme për të parë syllabuset për secilin program studimi.

1. Banka, financa dhe kontabilitet
2. Menaxhment dhe informatikë
3. Marketing
4. Ekonomiks
5. Ndërmarrësi dhe zhvillim lokal