Kontakt

Universiteti i Prishtinës
Fakulteti Ekonomik
Rr. "Agim Ramadani" p.n.
10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel. +381(0)38  228 966
E-mail: [email protected]