Valbona Zhubi
Sekretare e Fakultetit
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Drita Zhushi
Zyrtare e lartë për çështje të studentëve Bachelor
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Gjylasfije Berisha
Zyrtare e lartë për Shërbim master & doktoratë
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Kujtim Berisha
Zyrtar i Teknologjisë së Informacionit
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel.+381(0)38 221 895/ 228 966

Hysni Krasniqi
Zyrtarë i lartë për financa dhe kontabilitet
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 228 966

Vlora Lokaj-Gjonbalaj
Zyrtare për mësim
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Remzi Gashani
Zyrtar i shërbimit Master
Menaxhment dhe Informatikë & Marketing & Ndërmarrësi
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Valon Daki
Zyrtar i shërbimit Master
Banka Financa dhe Kontabilitet & Ekonomiks
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Blerim Hasani
Zyrtar për asete dhe logjistik
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Bashkim Salihu
Zyrtar në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Mirlinda Hashani
Zyrtare në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Besart Ratkoceri
Zyrtar në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Shemsie Gashi
Zyrtare në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
381(0)38 221 895/ 228 966

Nehale Simnica
Zyrtare në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Lejla Shala
Zyrtar në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Zyhra Istogu
Zyrtare në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
381(0)38 221 895/ 228 966

Samire Agushi
Asistente e Dekanit
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 228 966

Zara Mirena
Zyrtar në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 228 966