Msc.Mjellma Carabregu Vokshi

Asistente
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
381(0)38 221 895/ 228 966
 CV_English
 CV_Shqip