Mr.sc.Arlinda Kotorri

Lektore
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Gjuha Gjermane I
  • Gjuha Gjermane II

CV-Mr.sc.Arlinda Kotorri