Prof.Ass.Dr.Driton Balaj

Profesor Asistent
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Paraja dhe financat
  • Strategjia e tatimeve
  • Financat publike.

CV-Prof.Ass.dr.Driton Balaj