Prof.Ass.Dr.Visar Rrustemi

Profesor Asistent
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 
Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Menaxhimi i distribuimit
  • Marketing
  • Marketing ndërkombëtar
  • Marketingu industrial.

CV-Prof.Ass.Visar Rrustemi