Prof.Ass.Dr.Hykmete Bajrami

Profesor Asistent
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 
Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Marketingu
  • Sjellje e konsumatorëve
  • Modelet e marketingut
  • Planifikimi i marketingut.

CV-Prof.Ass.Dr.Hykmete Bajrami