Prof.Asoc.Dr.Arben Dermaku

Profesor i asocuar
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 
Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Kontabiliteti I
  • Financa të korporatave
  • Kontabiliteti i institucioneve  financiare I
     

Ligjëron lëndët  në Master :
  • Kontabiliteti i institucioneve  financiare II

 
CV-Prof.Ass.Dr.Arben Dermaku