Prof.Asoc.Dr.Afërdita Berisha-Shaqiri

Profesor i asocuar
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966

Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Informatikë
  • Informatikë në biznes
  • Teknologjia informatike dhe planifikimi i projekteve 

Ligjëron lëndët në Master:
  • Sistemi informatik i menaxhmentit 

CV-Prof.Asoc.Dr.Afërdita Berisha