Prof.Asoc.Dr.Besim Beqaj

Profesor i asocuar
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Biznesi ndërkombëtar
  • Marketingu i shërbimeve

Ligjëron lëndët në Master:
  • Biznesi ndërkombëtar II
  • Menaxhimi i produktit.

CV-Prof.Asoc.Dr.Besim Beqaj