Prof.Asoc.Dr.Besnik Krasniqi

Profesor i asocuar
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 
Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Menaxhmenti i NVM
  • Vendosja në biznes
  • Menaxhmenti I inovacioneve.

CV-Prof.Asoc.Dr.Besnik Krasniqi