Prof.Asoc.Dr.Drita Konxheli

Profesor i asocuar
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 
Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Mikroekonomia I
  • Menaxhmenti financiar
  • Financa publike.Ligjëron lëndët në Master:
  • Financat publike II

CV-Prof.Asoc.Dr.Drita Konxheli