Prof.Asoc.Dr.Driton Qehaja

Profesor i asocuar
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Ekonomia monetare
  • Makroekonomia I
  • Ekonomiksi i tregtisë ndërkombëtare.

CV-Prof.Asoc.Dr.Driton Qehaja