Prof.Asoc.Dr.Fatos Ukaj

Profesor i asocuar
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 
Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Menaxhmenti i riskut dhe sigurimet
  • Marketingu industrial
  • Planifikimi i marketingut

Ligjëron lëndët në Master:
  • Menaxhmenti i riskut dhe sigurimet II.

CV-Prof.Asoc.Dr.Fatos Ukaj