Prof.Asoc.Dr.Gazmend Qorraj

Profesor i asocuar (Jean Monnet Chair Professor)
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
www.jeanmonnetchair.info  


Ligjëron lëndët në Bachelor:

  • Mikroekonomi  I
  • Ekonomia e Kosovës dhe BE
  • Ekonomiksi I Unionit Evropian


Ligjëron lëndët në Master:

  • Ekonomiksi i integrimeve Evropiane.

CV-Prof.Asoc.Dr.Gazmend Qorraj