Prof.Asoc.Dr.Hysen Ismajli

Profesor i asocuar
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 
Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Analiza e pasqyrave financiare
  • Auditim

Ligjëron lëndët në Master:
  • Analiza financare II
  • Auditim II.

Prof.Asoc.Dr.Hysen Ismajli