Prof.Asoc.Dr.Mazllum Baraliu

Profesor i asocuar
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • E drejta në biznes
  • E drejta biznesore ndërkombëtare
  • Etika në biznes.


CV-Prof.Asoc.Dr.Mazllum Baraliu