Prof.Asoc.Dr.Muhamet Aliu

Profesor i asocuar
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 
Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Kontabiliteti I
  • Raportimi financiar I
  • Etika në kontabilitet dhe auditim
  • Mjedisi ne biznes
  • Financa ndërkombëtare.

CV-Prof.Asoc.Dr.Muhamet Aliu