Prof.Asoc.Dr.Nexhmie Berisha-Vokshi

Profesor i asocuar
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 
Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Kontabilitet
  • Kontabilitet Publik
  • Kontabilitet Financiar
  • Kontabilitet i Avancuar

Ligjëron lëndët në Master:
  • Kontabiliteti publik dhe raportimi financiar

- CV-Shqip-Prof.Asoc.Dr.Nexhmie Berisha-Vokshi

-
CV-English -Prof.Asoc.Dr.Nexhmie Berisha-Vokshi