Prof.Asoc.Dr.Petrit Gashi

Profesor i asocuar
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Biznesi ndërkombëtar
  • Ekonomiksi i transicionit
  • Ekonomiksi i tregtisë ndërkombëtare

Ligjëron lëndët në Master:
  • Ekonomiksi i tregtisë ndërkombëtare II.

CV-Prof.Asoc.Dr.Petrit Gashi