Prof.Asoc.Dr.Rrustem Asllanaj

Profesor i asocuar
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Kontabiliteti I
  • Kontabiliteti i menaxhmentit
  • Kontabiliteti financiar.
Ligjëron lëndët në Master:
  • Kontabiliteti financiar II.

CV-Prof.Asoc.Dr.Rrustem Asllanaj