Prof.Asoc.Dr.Safet Merovci

Profesor i asocuar
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Tregje financiare
  • Ndërmarrësia
  • Financa ndërkombëtare
Ligjëron lëndët në Master:
  • Tregje financiare II
  • Menaxhimi I BVM dhe ndermarresia (MNXH).

CV-Prof.Asoc.Dr.Safet Merovci