Prof.Dr.Skender Ahmeti

Profesor i rregullt
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966

Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Kontabiliteti I
  • Kontabiliteti i menaxhmentit
  • Kontabiliteti financiar

Ligjëron lëndët në Master:
  • Kontabiliteti i menaxhmentit II

CV-Prof.Dr.Skender Ahmeti