Prof.Asoc.Dr.Valentin Toçi

Profesor i asocuar
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Ekonometria I
  • Ekonometria II

Ligjëron lëndët në Master:
  • Ekonometri financiare.


CV-Prof.Asoc.Dr.Valentin Toqi