Prof.Dr.Ajet Ahmeti

Profesor i rregullt
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Matematika I
  • Matematika në biznes
  • Statistika
Ligjëron lëndët në Master:
  • Ekonometria III.

CV-Prof.Dr.Ajet Ahmeti