Prof.Dr.Avdullah Hoti

Profesor i rregullt
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Ekonomiksi i tregut të punës
  • Makroekonomia I
  • Ekonomiksi i personelitLigjëron lëndët në Master:

  • Globalizimi dhe ekonomiksi i tregut të punës
  • Metodologjia e hulumtimeve

CV-Prof.Dr.Avdullah Hoti