Prof.Dr.Gazmend Luboteni

Profesor i rregullt
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966

Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Financa të korporatave
  • Banka dhe afarizëm bankar
  • Menaxhmenti bankar 

Ligjëron lëndët në Master:
  • Financa të korporatave
  • Menaxhmenti bankar 
  • Marketingu në banka.

CV-Prof.Dr.Gazmend Luboten
i