Prof.Dr.Isa Mustafa

Profesor i rregullt
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Mikroekonomia I
  • Menaxhmenti financiar

Ligjëron lëndët në Master:
  • Menaxhmenti financiar II.

CV-Prof.Dr.Isa Mustafa