Prof.Dr.Justina Pula

Profesor i rregullt
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 
Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Menaxhmenti i NVM
  • Vendosje në biznes

Ligjëron lëndët në Master:
  • Menaxhimi i BVM dhe ndërmarrësia (marketing)
  • Metodat kuantitative.


CV-Prof.Dr.Justina Pula