Prof.Dr.Mihane Berisha

Profesor i rregullt
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Informatika në biznes
  • Biznesi elektronik
Ligjëron lëndët në Master:
  • Sistemi informatik i menaxhmentit
  • Menaxhimi i bazës së të dhënave II.


CV-Prof.Dr.Mihane Berisha