Prof.Dr. Nail Reshidi

Profesor i rregullt
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966


Ligjëron lëndët në Bachelor:
- Marketingu
- Strategjitë e marketingut
- Promocioni

Ligjëron lëndët në Master:
- Sistemi integral i promocionit
- Menaxhimi I marketingut (MNXH)
- Menaxhmenti i strategjive të marketingut


CV-Prof.Dr. Nail Reshidi