Prof.Dr.Rahmije Mustafa

Profesor i rregullt
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Statistika

Ligjëron lëndët në Master:

  • Ekonomiksi i zhvillimit të Kosovës

CV-Prof.Asoc.Dr.Rahmije Mustafa