Prof.Dr.Sinan Ademaj

Profesor i rregullt
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966

 Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Makroekonomia I
  • Makroekonomia II
  • Historia e mendimit ekonomik


Ligjëron Iëndët në Master:

  • Ekonomiksi menaxherial

CV-Prof.Dr.Sinan Ademaj