Prof.Dr.Myrvete Badivuku

Profesor i rregullt
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel. +381(0)38 221 895/ 228 966
 Ligjëron lëndët në Bachelor:
  • Makroekonomia I
  • Makroekonomia II

 Ligjëron lëndët në Master:
  • Makroekonomi e avansuar
  • ekonomiksi I unionit europian
  • Ekonomiksi industrial.

CV-Prof.Dr.Myrvete Badivuku