Valbona Zhubi
Sekretare e Fakultetit
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Drita Zhushi
Zyrtare e lartë për çështje të studentëve Bachelor
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Gjylasfije Berisha
Zyrtare e lartë për Shërbim master & doktoratë
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Kujtim Berisha
Zyrtar i IT-së
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
Tel.+381(0)38 221 895/ 228 966

Vlora Lokaj-Gjonbalaj
Zyrtare për mësim
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Remzi Gashani
Zyrtar i shërbimit master dhe doktoratë
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Lejla Shala
Zyrtar në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Nehale Simnica
Zyrtare në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Blerim Hasani
Zyrtar për asete dhe logjistik
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Haxhi Demaj
Bibliotekist
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Fatime Ismajli
Arkiviste
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Bashkim Salihu
Zyrtar në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Mirlinda Hashani
Zyrtare në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Ajshe Morina
Zyrtare në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Besart Ratkoceri
Zyrtar në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Ferialle Hoti
Zyrtare në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966

Shemsie Gashi
Zyrtare në shërbimin e studentëve
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
381(0)38 221 895/ 228 966

Mensur Ajeti
Zyrtar në shërbimin e studentëve-Gjilan
Fakulteti Ekonomik
[email protected]
+381(0)38 221 895/ 228 966